Geološka istraživanja mineralnih sirovina

By | 2020-10-11T20:14:23+02:00 11 Septembra, 2020|Aktuelno|

Pored hidrogeoloških i geotehničkih ispitivanja, preduzeće Ibis-inženjering vrši i geološka istraživanja za potrebe izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu mineralnih sirovina. Trenutno je u fazi izrada više ovakvih elaborata a izdvajamo istraživanjivanja serpentinita u Dragalovcima kod Stanara, zatim istraživanja krečnjaka na ležištu Gradina kod Čelinca, istraživanja dolomita kod Novog Grada, istraživanja krečnjaka na ležištu

Team building

By | 2020-10-11T20:02:55+02:00 10 Augusta, 2020|Aktuelno|

Ibis-inženjering je za svoje zaposlene dana 10.08.2020. organizovao team building na jezeru Manjača kod Banjaluke. Okupili su se radinici i njihove porodice i proveli predivan dan u prirodu, pri tome upražnjavajući različite sportske aktivnosti uz degustaciju roštilja i kotlića.  

Geotehnička istraživanja za potrebe regulacije Trebišnjice

By | 2020-10-11T19:52:19+02:00 20 Jula, 2020|Aktuelno|

Ibis-inženjering d.o.o. Banjaluka je za potrebe naručioca Zavoda za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina izvršlo geotehnička ispitivanja sa ciljem definisanja uslova i mogućnosti povećanja propusne moći rijeke Trebišnjice kroz Trebinje. Tom prilikom su izvedene istražne bušotine i raskopi u zoni rijeke Trebišnjice, zatim opiti nalivanja, kao i istraživanja na lokaciji pozajmišta.

Geotehnička istraživanja za VE Grebak

By | 2020-10-11T19:40:47+02:00 3 Juna, 2020|Aktuelno|

Privredno društvo Ibis-inženjering d.o.o. Banjaluka je potpisalo ugovor sa privrednim društvom VE Grebak d.o.o. Nevesinje o izradi Projekta i izvođenju detaljnih geotehničkih ispitivanja za potrebe projektovanja i izgradnje vjetroelektrane Grebak u Nevesinju. Na predmetnoj lokaciji su predviđena obimna geološka, geofizička i geotehnička ispitivanja a krajnji rezultat će biti Elaborat kojim će se definisati geotehnički uslovi

Potpisan ugovor o hidrogeološkim istraživanjima

By | 2020-04-06T22:49:46+02:00 1 Aprila, 2020|Aktuelno|

Preduzeće Ibis-inženjering je potpisalo ugovor sa opštinom Petrovo za izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdijavanja MZ Kaluđerica. Ugovorom je predviđeno da istraživanja traju 30 dana. Predviđena su značajna istraživanja od početnog hidrogeološkog kartiranja do izrade istražno-eksploatacionog bunara dubine 65 metara.

Učešće na takmičenju menadžera

By | 2020-04-06T22:48:54+02:00 10 Februara, 2020|Aktuelno|

Direktor preduzeća Ibis-inženjering g. Branko Ivanković je učestovao na 15. Međunarodnom takmičenju u skijanju koje održano 8.2.2020. godine na Bjelašnici. Tom prilikom je menadžer Ivanković odvezao dvije izvanredne trke i zauzeo odlično 43. mjesto. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo g. Slađenku Galiću, direktoru Verano Motorsa čiji smo bili gosti, kao i g. Saniju Crljiću

Laboratorija za stijene i agregat

By | 2020-04-06T22:49:22+02:00 10 Januara, 2020|Aktuelno|

Privredno društvo Ibis-inženjering d.o.o. je u fazi opremanja laboratorije za agregat i stijene. U narednom periodu je plan da se izvrši kalibracija opreme te da se dobiju odgovarajući sertifikati za izdavanje atesta te da se laboratorija akredituje.