Prezentacija studija u okviru UP Banjaluke

By | 2019-12-28T17:38:45+01:00 28 Decembra, 2019|Aktuelno|

U okviru priprema za izradu Nacrta Urbanističkog plana, Savjet za izradu Urbanističkog plana grada Banje Luke razmatrao je niz važnih dokumenata. Između ostalog prezentovana je i studija prirodnih resursa a u ime tima prezentaciju je održao Branko Ivanković. Poslije prezentacije je održana diskusija te su date preporuke koje će se uključiti u finalne dokumente. https://www.facebook.com/gubanjaluka/photos/pcb.1541597345979605/1541574449315228/?type=3&theater

Okrugli sto

By | 2019-11-26T23:35:08+01:00 18 Novembra, 2019|Aktuelno|

Dana 15.novembra 2019 godine u velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske održan je  Okrugli sto „Strategija upravljanja mineralnim resursima i njihovo korišćenje“. Cilj održavanja okruglog stola je bila prezentacija radova iz oblasti upravljanja mineralnlih resursa a zatim je usljedila diskusija u vezi otvorenih pitanja u geologiji i rudarstvu Republike Srpske a na uvijek aktuelne

Stručna praksa

By | 2019-11-26T23:29:13+01:00 4 Novembra, 2019|Aktuelno|

U okviru Adria Internship Proigramme koji se finansira iz  EIT RawMaterials projekta, preduzeće Ibis-inženjering je primilo na praksu mladog i perspektivnog kolegu-apsolventa Marka Sinčića sa Rudarko-geološko-naftnog fakultat iz Zagreba. U planiranom periodu stručne prakse u trajanju od 2 mjeseca kolega Sinčić će proći kroz različite faze projektovanja, zatim rada u GIS okruženju, terenskih i laboratorijskih ispitivanja.

Dodjela priznanja

By | 2019-11-11T22:14:33+01:00 5 Oktobra, 2019|Aktuelno|

Preuzeće Ibis-inženjering d.o.o.  je u toku II Kongresa geologa Bosne i Hercegovine koji je održan u Laktašima od 2.-4.10.2019. dobilo zahvalnicu za dosadašnju pomoć i sponzorstvo u radu Udruženja/Udruge. <Ibis-inženjering  će i dalje da nastavi da pomaže rad udruženjima koja se bave promocijom geologije i srodnih disciplina a stručnjaci iz preduzeća će posjećivati kongrese i

Klizište ispod Zelenog mosta

By | 2019-09-13T23:48:02+02:00 13 Septembra, 2019|Aktuelno|

U proteklih 7 dana nizvodno od novoizgrađenog ''Zelenog mosta'' na rijeci Vrbas u Banjaluci aktiviralo se klizište.  Preduzeće Ibis inženjering je uradilo Stručnu analizu i dalo prijedloge za sanaciju predmetnog klizišta. Pored toga uspostavljen je monitoring klizišta i ono je trenutno aktivno te je neophodno sprovesti hitne sanacione mjere da bi se zaustavio započeti proces

II kongres geologa u Bosni i Hercegovini

By | 2019-08-04T21:29:42+02:00 4 Augusta, 2019|Aktuelno|

U  periodu od 2. do 4.10.2019. godine u Hotelu San u Laktašima, održaće se II Kongres geologa u Bosni i Hercegovini. Prvog dana Kongresa je predviđeno svečano otvaranje, plenarni referati i predavanja po sekcijama. Drugog dana su predviđena predavanja i svečana večera, dok je posljednjeg dana Kongresa planirana ekskurzija šgdje će se posjetiti značajni lokalitet

Hidrogeološka istraživanja u Tomašici

By | 2019-07-08T21:19:50+02:00 8 Jula, 2019|Aktuelno|

Privredno društvo Ibisi inženjering je učestvovalo u hidrogeološkim istraživanja koja se održavaju na lokaciji Tomašica, grad Prijedor. Na bazi projekta koji su uradili stručnjaci Ibis-inženjeringa i uz stručnu konsultaciju prof. Veselina Dragišica, izvedena su hidrogeološka istraživanja i dobijeni rezultati su prevazišli očekivanja po pitanju dobijenih količina vode. Ova vijesti je objavljanje i u emisiji Srpska

Potpisan ugovor o izradi Elaborata

By | 2019-05-07T13:35:25+02:00 7 Maja, 2019|Aktuelno|

Dana 04.04.2019. godine potpisan je ugovor između preduzeća Ibis-inženjering d.o.o. i općine Sapna u vezi izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemih voda na izvorištu Sapna. Ovo je još jedan posao preduzeća Ibis-inženjering iz oblasti hidrogeologije koji je ugovoren u ovoj godini a planirano je da se sve aktivnosti završe do kraja 2019.

Završetak Elaborata monitoringa podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH

By | 2019-03-30T22:20:04+01:00 30 Marta, 2019|Aktuelno|

Privredno društvo Ibis-inženjering d.o.o. iz Banjaluke je u saradnji sa Zavodom za vodprivredu d.d. iz Sarajeva završilo izradu Elaborata monitoringa podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH. Elaboratom su definisani načini monitoringa za 20 najvećih karstnih vrela na teritoriji FBiH a koji se nalaze u slivu rijeke Save.

Posjeta sajmu Geofluid 2018

By | 2018-10-18T23:30:33+02:00 18 Oktobra, 2018|Aktuelno|

Predstavnici preduzeća Ibis-inženjering su u periodu od 3-5.10.2018. godine prisustvovali sajmu opreme za geologiju ''Geofluid 2018'' koji je održan u Piaćenci (Italija). Tom prilikom su stupili u kontakt sa više ponuđača opreme za bušenje, opreme za laboratorijska ispitivanja, opreme za izvođenje geofizičih ispitivanja i slično. Uspostavljeni su kontakti i sa firmama koje se bave proizvodnjom