Loading...
Aktuelno 2018-10-13T12:03:00+02:00

Želite da saznate više?

Kontaktirajte nas
1109, 2020

Geološka istraživanja mineralnih sirovina

11 Septembra, 2020|Aktuelno|

Pored hidrogeoloških i geotehničkih ispitivanja, preduzeće Ibis-inženjering vrši i geološka istraživanja za potrebe izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu mineralnih sirovina. Trenutno je u fazi izrada više ovakvih elaborata a izdvajamo istraživanjivanja serpentinita u Dragalovcima kod Stanara, zatim istraživanja krečnjaka na ležištu Gradina kod Čelinca, istraživanja dolomita kod Novog Grada, istraživanja krečnjaka na ležištu Lučin do kod Trebinja.

1008, 2020

Team building

10 Augusta, 2020|Aktuelno|

Ibis-inženjering je za svoje zaposlene dana 10.08.2020. organizovao team building na jezeru Manjača kod Banjaluke. Okupili su se radinici i njihove porodice i proveli predivan dan u prirodu, pri tome upražnjavajući različite sportske aktivnosti uz degustaciju roštilja i kotlića.

 

508, 2020

Rekreativna zona ”Banj brdo”

5 Augusta, 2020|Aktuelno|

Kao društveno odgovorna kompanija Ibis-inženjering je donirao dvije klupe ”Rekreativnoj zoni Banj brdo” i u narednom periodu će učestvovati u svim akcijama koje imaju za afirmaciju zdrav i sportski život.

 

2007, 2020

Geotehnička istraživanja za potrebe regulacije Trebišnjice

20 Jula, 2020|Aktuelno|

Ibis-inženjering d.o.o. Banjaluka je za potrebe naručioca Zavoda za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina izvršlo geotehnička ispitivanja sa ciljem definisanja uslova i mogućnosti povećanja propusne moći rijeke Trebišnjice kroz Trebinje. Tom prilikom su izvedene istražne bušotine i raskopi u zoni rijeke Trebišnjice, zatim opiti nalivanja, kao i istraživanja na lokaciji pozajmišta.

306, 2020

Geotehnička istraživanja za VE Grebak

3 Juna, 2020|Aktuelno|

Privredno društvo Ibis-inženjering d.o.o. Banjaluka je potpisalo ugovor sa privrednim društvom VE Grebak d.o.o. Nevesinje o izradi Projekta i izvođenju detaljnih geotehničkih ispitivanja za potrebe projektovanja i izgradnje vjetroelektrane Grebak u Nevesinju. Na predmetnoj lokaciji su predviđena obimna geološka, geofizička i geotehnička ispitivanja a krajnji rezultat će biti Elaborat kojim će se definisati geotehnički uslovi temeljenja i izgradnje vjetroturbina.

2505, 2020

Izrada istražno-eksploatacionog bunara u Kozarskoj Dubici

25 Maja, 2020|Aktuelno|

Preduzeće Ibis-inženjering je uspješno izvelo hidrogeološka istraživanja i izradu istražno-eksploatacionog bunara dubine 8o m u Kozarskoj Dubici. Bunar će se koristiti u sistemu toplotnih pumpi za klimatizaciju novog tržnog centra Bingo.