Pored hidrogeoloških i geotehničkih ispitivanja, preduzeće Ibis-inženjering vrši i geološka istraživanja za potrebe izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu mineralnih sirovina. Trenutno je u fazi izrada više ovakvih elaborata a izdvajamo istraživanjivanja serpentinita u Dragalovcima kod Stanara, zatim istraživanja krečnjaka na ležištu Gradina kod Čelinca, istraživanja dolomita kod Novog Grada, istraživanja krečnjaka na ležištu Lučin do kod Trebinja.

By | 2020-10-11T20:14:23+02:00 11 Septembra, 2020|Aktuelno|