Predstavnici preduzeća Ibis-inženjering su u periodu od 3-5.10.2018. godine prisustvovali sajmu opreme za geologiju ”Geofluid 2018” koji je održan u Piaćenci (Italija). Tom prilikom su stupili u kontakt sa više ponuđača opreme za bušenje, opreme za laboratorijska ispitivanja, opreme za izvođenje geofizičih ispitivanja i slično. Uspostavljeni su kontakti i sa firmama koje se bave proizvodnjom bunarskih cijevi i dogovorena je saradnja prilikom isporuke cijevi za buduće bunare koji budu bušeni. Sajam je bila dobra prilika i za razmjenu iskustava sa kolegama iz cijele Evrope.

 

By | 2018-10-18T23:30:33+02:00 18 Oktobra, 2018|Aktuelno|