About Branko Ivanković

This author has not yet filled in any details.
So far Branko Ivanković has created 15 blog entries.

Potpisan ugovor o hidrogeološkim istraživanjima

By | 2020-04-06T22:49:46+00:00 April 1st, 2020|Aktuelno|

Preduzeće Ibis-inženjering je potpisalo ugovor sa opštinom Petrovo za izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdijavanja MZ Kaluđerica. Ugovorom je predviđeno da istraživanja traju 30 dana. Predviđena su značajna istraživanja od početnog hidrogeološkog kartiranja do izrade istražno-eksploatacionog bunara dubine 65 metara.

Učešće na takmičenju menadžera

By | 2020-04-06T22:48:54+00:00 Februar 10th, 2020|Aktuelno|

Direktor preduzeća Ibis-inženjering g. Branko Ivanković je učestovao na 15. Međunarodnom takmičenju u skijanju koje održano 8.2.2020. godine na Bjelašnici. Tom prilikom je menadžer Ivanković odvezao dvije izvanredne trke i zauzeo odlično 43. mjesto. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo g. Slađenku Galiću, direktoru Verano Motorsa čiji smo bili gosti, kao i g. Saniju Crljiću

Laboratorija za stijene i agregat

By | 2020-04-06T22:49:22+00:00 Januar 10th, 2020|Aktuelno|

Privredno društvo Ibis-inženjering d.o.o. je u fazi opremanja laboratorije za agregat i stijene. U narednom periodu je plan da se izvrši kalibracija opreme te da se dobiju odgovarajući sertifikati za izdavanje atesta te da se laboratorija akredituje.

Prezentacija studija u okviru UP Banjaluke

By | 2019-12-28T17:38:45+00:00 Decembar 28th, 2019|Aktuelno|

U okviru priprema za izradu Nacrta Urbanističkog plana, Savjet za izradu Urbanističkog plana grada Banje Luke razmatrao je niz važnih dokumenata. Između ostalog prezentovana je i studija prirodnih resursa a u ime tima prezentaciju je održao Branko Ivanković. Poslije prezentacije je održana diskusija te su date preporuke koje će se uključiti u finalne dokumente. https://www.facebook.com/gubanjaluka/photos/pcb.1541597345979605/1541574449315228/?type=3&theater

Okrugli sto

By | 2019-11-26T23:35:08+00:00 Novembar 18th, 2019|Aktuelno|

Dana 15.novembra 2019 godine u velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske održan je  Okrugli sto „Strategija upravljanja mineralnim resursima i njihovo korišćenje“. Cilj održavanja okruglog stola je bila prezentacija radova iz oblasti upravljanja mineralnlih resursa a zatim je usljedila diskusija u vezi otvorenih pitanja u geologiji i rudarstvu Republike Srpske a na uvijek aktuelne

Stručna praksa

By | 2019-11-26T23:29:13+00:00 Novembar 4th, 2019|Aktuelno|

U okviru Adria Internship Proigramme koji se finansira iz  EIT RawMaterials projekta, preduzeće Ibis-inženjering je primilo na praksu mladog i perspektivnog kolegu-apsolventa Marka Sinčića sa Rudarko-geološko-naftnog fakultat iz Zagreba. U planiranom periodu stručne prakse u trajanju od 2 mjeseca kolega Sinčić će proći kroz različite faze projektovanja, zatim rada u GIS okruženju, terenskih i laboratorijskih ispitivanja.

Dodjela priznanja

By | 2019-11-11T22:14:33+00:00 Oktobar 5th, 2019|Aktuelno|

Preuzeće Ibis-inženjering d.o.o.  je u toku II Kongresa geologa Bosne i Hercegovine koji je održan u Laktašima od 2.-4.10.2019. dobilo zahvalnicu za dosadašnju pomoć i sponzorstvo u radu Udruženja/Udruge. <Ibis-inženjering  će i dalje da nastavi da pomaže rad udruženjima koja se bave promocijom geologije i srodnih disciplina a stručnjaci iz preduzeća će posjećivati kongrese i

Klizište ispod Zelenog mosta

By | 2019-09-13T23:48:02+00:00 Septembar 13th, 2019|Aktuelno|

U proteklih 7 dana nizvodno od novoizgrađenog ''Zelenog mosta'' na rijeci Vrbas u Banjaluci aktiviralo se klizište.  Preduzeće Ibis inženjering je uradilo Stručnu analizu i dalo prijedloge za sanaciju predmetnog klizišta. Pored toga uspostavljen je monitoring klizišta i ono je trenutno aktivno te je neophodno sprovesti hitne sanacione mjere da bi se zaustavio započeti proces