II kongres geologa u Bosni i Hercegovini

By | 2019-08-04T21:29:42+00:00 August 4th, 2019|Aktuelno|

U  periodu od 2. do 4.10.2019. godine u Hotelu San u Laktašima, održaće se II Kongres geologa u Bosni i Hercegovini. Prvog dana Kongresa je predviđeno svečano otvaranje, plenarni referati i predavanja po sekcijama. Drugog dana su predviđena predavanja i svečana večera, dok je posljednjeg dana Kongresa planirana ekskurzija šgdje će se posjetiti značajni lokalitet

Hidrogeološka istraživanja u Tomašici

By | 2019-07-08T21:19:50+00:00 Juli 8th, 2019|Aktuelno|

Privredno društvo Ibisi inženjering je učestvovalo u hidrogeološkim istraživanja koja se održavaju na lokaciji Tomašica, grad Prijedor. Na bazi projekta koji su uradili stručnjaci Ibis-inženjeringa i uz stručnu konsultaciju prof. Veselina Dragišica, izvedena su hidrogeološka istraživanja i dobijeni rezultati su prevazišli očekivanja po pitanju dobijenih količina vode. Ova vijesti je objavljanje i u emisiji Srpska

Potpisan ugovor o izradi Elaborata

By | 2019-05-07T13:35:25+00:00 Maj 7th, 2019|Aktuelno|

Dana 04.04.2019. godine potpisan je ugovor između preduzeća Ibis-inženjering d.o.o. i općine Sapna u vezi izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemih voda na izvorištu Sapna. Ovo je još jedan posao preduzeća Ibis-inženjering iz oblasti hidrogeologije koji je ugovoren u ovoj godini a planirano je da se sve aktivnosti završe do kraja 2019.

Završetak Elaborata monitoringa podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH

By | 2019-03-30T22:20:04+00:00 Mart 30th, 2019|Aktuelno|

Privredno društvo Ibis-inženjering d.o.o. iz Banjaluke je u saradnji sa Zavodom za vodprivredu d.d. iz Sarajeva završilo izradu Elaborata monitoringa podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH. Elaboratom su definisani načini monitoringa za 20 najvećih karstnih vrela na teritoriji FBiH a koji se nalaze u slivu rijeke Save.

Posjeta sajmu Geofluid 2018

By | 2018-10-18T23:30:33+00:00 Oktobar 18th, 2018|Aktuelno|

Predstavnici preduzeća Ibis-inženjering su u periodu od 3-5.10.2018. godine prisustvovali sajmu opreme za geologiju ''Geofluid 2018'' koji je održan u Piaćenci (Italija). Tom prilikom su stupili u kontakt sa više ponuđača opreme za bušenje, opreme za laboratorijska ispitivanja, opreme za izvođenje geofizičih ispitivanja i slično. Uspostavljeni su kontakti i sa firmama koje se bave proizvodnjom

Oglas za posao

By | 2018-10-13T22:59:10+00:00 Oktobar 13th, 2018|Aktuelno|

Ibis inženjering ima stalno otvoren konkurs za posao na mjestu diplomirani inženjer geologije za geotehniku. Uslovi: 1. Želja za napredovanjem i ambicije u struci 2. Položen vozački ispit B kategorije 3. Dvije godine iskustva u struci Za više informacija obratite nam se na neki od naših kontakata.