Loading...
Aktuelno 2018-10-13T12:03:00+00:00

Želite da saznate više?

Kontaktirajte nas
501, 2020

Srećna Nova godina

Januar 5th, 2020|Aktuelno|

Srećnu i uspješnu Novu 2020 godinu zaposlenim i svim saradnicima želi preduzeće Ibis-inženjering d.o.o.

2812, 2019

Prezentacija studija u okviru UP Banjaluke

Decembar 28th, 2019|Aktuelno|

U okviru priprema za izradu Nacrta Urbanističkog plana, Savjet za izradu Urbanističkog plana grada Banje Luke razmatrao je niz važnih dokumenata. Između ostalog prezentovana je i studija prirodnih resursa a u ime tima prezentaciju je održao Branko Ivanković. Poslije prezentacije je održana diskusija te su date preporuke koje će se uključiti u finalne dokumente. https://www.facebook.com/gubanjaluka/photos/pcb.1541597345979605/1541574449315228/?type=3&theater

1811, 2019

Okrugli sto

Novembar 18th, 2019|Aktuelno|

Dana 15.novembra 2019 godine u velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske održan je  Okrugli sto „Strategija upravljanja mineralnim resursima i njihovo korišćenje“. Cilj održavanja okruglog stola je bila prezentacija radova iz oblasti upravljanja mineralnlih resursa a zatim je usljedila diskusija u vezi otvorenih pitanja u geologiji i rudarstvu Republike Srpske a na uvijek aktuelne teme iz oblasti održivog razvoja. Aktivno učešće na okrugom stolu je imalo i preduzeće Ibis-inženjering a prisutan je bio Mr Petar Begović.

411, 2019

Stručna praksa

Novembar 4th, 2019|Aktuelno|

U okviru Adria Internship Proigramme koji se finansira iz  EIT RawMaterials projekta, preduzeće Ibis-inženjering je primilo na praksu mladog i perspektivnog kolegu-apsolventa Marka Sinčića sa Rudarko-geološko-naftnog fakultat iz Zagreba. U planiranom periodu stručne prakse u trajanju od 2 mjeseca kolega Sinčić će proći kroz različite faze projektovanja, zatim rada u GIS okruženju, terenskih i laboratorijskih ispitivanja. Nadamo se da će Marko iz Banjaluke ponijeti lijepe uspomene i nastaviti uspješno da se bavi geologijom. U toku boravka u preduzeću Ibis-inženjering njegov mentor će biti Mr Petar Begović, dipl.inž.geol.

510, 2019

Dodjela priznanja

Oktobar 5th, 2019|Aktuelno|

Preuzeće Ibis-inženjering d.o.o.  je u toku II Kongresa geologa Bosne i Hercegovine koji je održan u Laktašima od 2.-4.10.2019. dobilo zahvalnicu za dosadašnju pomoć i sponzorstvo u radu Udruženja/Udruge. <Ibis-inženjering  će i dalje da nastavi da pomaže rad udruženjima koja se bave promocijom geologije i srodnih disciplina a stručnjaci iz preduzeća će posjećivati kongrese i simpozijume u narednom periodu.

1309, 2019

Klizište ispod Zelenog mosta

Septembar 13th, 2019|Aktuelno|

U proteklih 7 dana nizvodno od novoizgrađenog ”Zelenog mosta” na rijeci Vrbas u Banjaluci aktiviralo se klizište.  Preduzeće Ibis inženjering je uradilo Stručnu analizu i dalo prijedloge za sanaciju predmetnog klizišta. Pored toga uspostavljen je monitoring klizišta i ono je trenutno aktivno te je neophodno sprovesti hitne sanacione mjere da bi se zaustavio započeti proces klizanja. Više informacija na zvaničnoj stranici Grada Banjaluke